ندای کهگیلویه و بویراحمد

خدمت به مردم فخر فروشی ندارد

خدمت به مردم فخر فروشی ندارد

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویر احمد

تاریخ ارسال : جمعه 01 اسفند 1399 17:50

کد خبر : 3256

سرویس خبری : یادداشت ها

هاشمی در هر جایگاهی باشد چون هدفش خدمت به مردم است کوچکترین دغدغه ایی ندارد که در کجا باشد

خدمت کردن باقیات صالحات است
چه ریاست کل باشی و چه مدیر جز ، فرقی ندارد اگر هدف خدمت به مردم باشد امروز اگر از جایی رفتی و دیگران بر طبل شادی کوفتند دلیلی برای خسته شدن گامهای خادم مردم نمی شود بلکه به هزار دلیل دیگر استوار تر از قبل باید تلاش کرد تا میزان خدمت گذاری صدای توخالی طبل ها را خاموش کند.
با جابجایی حاج عدل هاشمی پور عده ای خوشحال شدند همانگونه که با رفتن تاجگردون بانک شادی سر دادند و غافل از اینکه دودش به چشم مردم استان مان رفت و می رودواین خوشحالی امثال هاشمی را مصمم تر نموده تا بلکه به صورت دیگری دستان نیازمند مردم دیارمان را گرفته و گره از مشکلات شان بگشایند.
عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل زیاد تفاوتی نمی‌کند و هر دو دور یک میز و یک میزان تاثیر گذاری نشسته و آماده خدمت به خلق خدا هستند.
بهتر نیست بجای شادی از دست دادن کرسی های تاثیرگذار بر اقبال بد مردم محرومیت کشیده کهگیلویه گریه کنیم که اگر نباشند همین تعداد اندک در بدنه کشور فریاد وامصیبتای ما گوش فلک را کر خواهد کرد.
هاشمی در هر جایگاهی باشد چون هدفش خدمت به مردم است کوچکترین دغدغه ایی ندارد و می داند اعمال خیر ذخیره آخرت خود را مهیا کرده است و اما بازنده کسانی هستند که خدمت به مردم برای آنها سخت و دشوار است.