یادداشت ها

خشونت یا انرژی مثبت

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویر احمد

خشونت یا انرژی مثبت

همه افراد در درون خویش انرژی های دارند که اگر زمینه تهی شدن آنرا فراهم نکنند بسمت هنجار شکنی خواهد رفت

انرژی مثبت یا خشونت
انسان با توجه به پتانسیل های که دارد واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد و اگر چنین نکند همچون بمبی می ماند که هر آن آماده منفجر شدن است.
انرژی مثبت یکی از پتانسیل های قابل قبول وجود آدمی است و افراد سعی دارند به طرق مختلف این انرژی را تخلیه نمایند تا احساس سبکی کنند.
این تهی کردن انرژی شامل کودکان هم میگردد، بسیار دیده ایم که کودکی یکجا بند نمی شود و اینگونه به ذهن متبادر می گردد شیطنت می کند در صورتی که اینطور نیست بلکه همان انرژی مثبت است که اگر به سمت بازی های کودکانه هدایت نشود منجر به این شیطنت ها شده و افراد را عاصی می کند.
بزرگسالان بدلیل عقل و منطق شیطنت نخواهند کرد اما این دلیل نمی شود که وجودشان خالی از انرژی های مثبت است بلکه آنها سعی در کنترول آن دارند.
یکی از راههای خالی کردن انرژی مثبت در بزرگسالان بازیهای مرسوم در محله ها و گاهی عروسی هاست.
بازیهای همچون طناب کشی و چوب بازی و کرنا دووال و کل کله برد و وو
که در گذشته ایی نه چندان دور اکثر مردم با آن بازیها انرژی‌های نهفته درون خودرا خالی می کردند.
اینروزا که متاسفانه مظاهر شهر نشینی جایش را به سنت های خوب گذشته داده و مردم بجای روی آوردن به حفظ سنت دیرینه بسمت استفاده از اهرم های خطرناکی رفته که نامش اسلحه است و بدبختانه در مراسم عروسی و عزاداری به وفور استفاده می گردد و همین عاملی شده برای قدرت نمایی وتهی کردن خود از انرژی‌های انباشته شده درون و صد البته انتهایش مرگ انسان های بی گناه و بهم ریختن جامعه است.
اگر منیت ها اجازه می داد که همچون دوران قدیم بازی های محلی مان میدانگاه خالی کردن انرژی مثبت میشد شاید کمتر شاهد هنجار شکنی جوانان می بودیم.
البته خود هنجار شکنی بحث مفصلی می طلبد که در این مقال نمی گنجد و نیاز به کالبد شکافی گسترده و کارشناسی شده دارد که دست روانپزشکان و آگاهان به امور جوانان را می بوسد.
هدایت انرژی بسمت شادمانی می تواند هم روحیه مفرح و شاد ایجاد نماید و هم از سرازیر شدن انرژی ها بسوی هنجار شکنی جلوگیری کند.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/k7MPc
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری