یادداشت ها

مدعیان رسانه ای

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویراحمد

مدعیان رسانه ای

عده‌ای فرصت طلب بنام خبرنگار عرصه را بر خبرنگاران واقعی تنگ کرده اند

مدعیان رسانه ایی
اینقدر که مدعیان رسانه ایی زیاد است خبرنگاران خانه مطبوعات به گرد پای آنها نمی رسند.
این براستی مدعی کسانی اند که از انتشار مطالب فقط کپی پیس را بلد هستند و از سواد و سابقه رسانه ایی بودن کمترین امتیاز را دارند اما بواسطه سفسطه گری قوی که در قاموس خویش ذخیره‌سازی نموده اندبهره برده و گوی سبقت را از خبرنگاران خانه می ربایند و با کمال تأسف عزیزان مجری قوانین خانه با اغماض نگریسته و از کنار آن می گذرند و صد البته جفا در حق زحمت کشان عرصه خبر می باشد.
چه دلیلی دارد با علم به اینکه می دانیم فلان جزو خانه نبوده و قبل از خبرنگاری که با هزار دردسر نام خویش را ثبت نموده در نشست ها و گرد هم آیی ها دعوت می شود و به دلیل تمام خصایص فرصت طلبی جایی برای ورود خبرنگار واقعی باقی نمی گذارد.
این از ما بهتران همیشه طلبکار همچون خاری در گلوی رسانه و همچنین مدیران واقعی هستند و همین افراد سد راه ارج نهادن مدیران به خبرنگار واقعی می شوند و بقولی به الطاف الحیل مزد کار نکرده را ستانده و به ریش مابقی می خندند.
انتظار می رودبرادرانی که هم اکنون مدیریت خانه را بعهده گرفته اند از این بی در و پیکری خانه جلوگیری نموده و حساب این مدعیان رسانه را کف دست شان بگذارند و میدان را برای اصحاب واقعی رسانه پاک از ریا و تزویر و دوروی نمایند تا بلکه دیگران هم سره را از ناسره تشخیص داده و منبعد روی خوش به روبه صفتان ندهند و این عرصه پاک از هر ناپاکی گردد.
به هر طریق بنده نه به عنوان ریش سفید رسانه بلکه از قدیمی‌ترین افراد عرصه فرهنگ تقاضای عاجزانه دارم یک روز زودتر تکلیف خبرنگار از خبرنگار نما را مشخص فرمایید.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Bg85M
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0