اخبار استان

مرغ باز هم در رفت

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویراحمد

مرغ باز هم در رفت

انگار قرار نیست بازار مرغ سامان بیابد

مرغ باز هم در رفت
معاون وزیر کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام می دارد که مصوب گردید مرغ با قیمت حدودهیجده هزار تومان به کشتارگاه تحویل و باقیمت بیست و سه هزار تومان از کشتارگاه تحویل فروشندگان مرغ گردد و در مرغ فروشی ها با قیمت بیست و پنج هزار تومان بفروش برسد.
او گفت و ما هم شنیدیم و دستور دادند هر کجا بیشتر فروختند به اطلاع جهاد کشاورزی رسانده شود.
تا اینجا سناریو زیبایی نوشته شده اما چه کسی باید اجرا کند معلوم نیست.
این مرغ مثل اینکه قرار نیست یکجا بند شود و زیر بار حرف هیچ مسولی نیز نمی رود وهم اکنون در بازار خودش قیمت را سی هزار تومان کرده و فریاد می زند هر کسی می تواند بیاید و مرا بگیرد.
عجب حکایتی درست کرده این مرغی که تا دیروز نمی توانست تکان بخورد چه برسد به آنکه هر روز جایی باشد.
مسولین صمت بار این مسولیت را از دوش برداشته و آنرا به دستان جهاد کشاورزی سپردند ولی انگار این نهاد هم نتوانسته مرغ را یکجا بند نماید و معلوم نیست تا کجا قرار است صعود قیمت مرغ ادامه یابد.
مردم گناهی مرتکب نشده اند که همچنان تاوان بی تدبیری مسئولان را بدهند.
کمی از صندلی تان جدا شوید و به بازار بی سر و سامان مرغ سامانی بدهید شاید مرغ در جایگاه قیمتی متوقف شد که نمی شود.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/d9PKx
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری