سیاست

روشنفکر مردی که تمام نمی شود

خبرنگار ندای بویراحمد

روشنفکر مردی که تمام نمی شود

روشنفکر با توجه به پایگاه قومیتی وهمچنین مهره ارزشمندی بودن برای اصول گرایان رقیب بلا منازع انتخابات بویر احمد است

مردی که تمام نمی شود 
در بحبوحهٔ انتخابات افراد زیادی وارد عرصه شده و اقدام به زور آزمایی می کنند و وجه خویش را در منظر عموم مورد ارزیابی قرار می دهند تا ببینند چقدر می توانند با توجه به پشتوانه هایی که دارند می توانند رای آوری داشته وپیروز این عرصه گردند. 
بویر احمد از گذشته تاکنون افراد بیشماری راآزموده است و البته به طبع همین آزمودن همواره از کسانی حمایت کرده و می کنند که پشتوانه قابل توجه عشیره ایی وقومی داشته باشند. 
یکی از کسانیکه هم وجهه مردمی دارد و هم عشیره وقوم بزرگی از وی حمایت نموده و می کند روشنفکر است که پای ثابت انتخابات مجلس شورای اسلامی در بویر احمد بوده و همچنان خواهد بود.
هر چند فضای کنونی بویر احمد دست خوش تغییرات عدیده ایی شده وکاندید های جور واجور در عرصه انتخابات ظهور وبروز پیدا نموده و عرصه را برای دیگر رقبا تنگ کرده اند و در این زمینه می شود به اصول گرایان متعدد اشاره داشت که با کمال تاسف نتوانسته اند به کاندید واحدی اعتماد کرده و همه پشت سر او به جمع آوری آرای مردم بپردازند. 
تعدد کاندید در نزد تفکرات اصول گرایی و اصلاح طلبی بخت و اقبال روشنفکر را بیشتر نموده و اقبال عمومی را نیز به جانب ایشان دو چندان کرده است .
سران اصلاح طلب استان به گوشه ایی خزیده وعرصه را برای ترک تازی مدعیان آماده کرده اند و اینان نیز همین عقب نشینی را به فال نیک گرفته و بیشتر از معمول سروصدای اصلاح طلبی راه انداخته و خودرا تنها گزینه اصلاح طلبان می دانند و از مردم نیز توقع دارند فقط به آنها اعتماد نموده ورای دهند. 
اصول گرایان نیز از گذشته تا کنون در این که همه پشت سر یکنفر ایستاده و اورا حمایت کنند مشکل داشته اند و هر کسی به فراخور وجهه اجتماعی و سیاسی خویش ساز مخالف با دیگر دوستان همفکر را کوک کرده است و اینگونه به ضمیر ناخود آگاه خویش تلقین کرده که جز خود کس دیگری توانایی جذب آرای مردم را ندارد و همه باید از وی تبعیت نمایند ، این نوع نگرش ودیگر عملکرد های غلط در اردوگاه اصول گرایان باعث پس رفت تفکر اصول گرایی شده وعامه مردم را از پیرامون آنها پراکنده کرده است ، اینرا بارها امتحان کرده اند اما متاسفانه درس نگرفته اند و همین عمده ترین دلیل شکست آنها در عرصه های مختلف بوده و همچنان خواهد بود. 
روشنفکر در این دور از انتخابات شانس بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارد و اگر از توانایی های خود به نحو احسن استفاده نماید و جایگاه خویش بعنوان نماینده ایی که کاریزمای نمایندگی بویر احمد را دارد برای دانشگاهیان تبيين نماید و با بزرگان طوایف مختلف به صداقت رفتار کند شک نکنید پیروز این دوره از انتخابات مجلس در بویر احمد خواهد شد. 
ساماندهی تیم رسانه ایی وفرهنگی برای گسترش دیدگاهها خود در فضای مجازی از عمده ترین ملزومات این دوره ی شرکت روشنفکر است که در ادوار گذشته از آن غافل شده بود ، باشد که اشتباهات گذشته را روشنفکر مرتکب نشود. 
سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/p4WKz
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری