بین الملل

رطب خورده منع رطب کند

خبرنگار ندای بویراحمد

رطب خورده منع رطب کند

پولهای کثیف مدتی است که در فضای مجازی بهانه تخریب شده است

رطب خورده منع رطب کند 
گاهی مطالبی را مشاهده می کنیم که نمی دانیم چگونه هضمش نماییم و باور نماییم بدون غرض و مرض گفته و نوشته شده است. 
قصه پولهای کثیف مدتی بود به بایگانی رفته و کسی سخنی از آن به میان نمی آورد و ماهم چون دیگران سعی کردیم به آن نپردازیم و متاسفانه شیطنت های رسانه ای مارا هم به سمت خود کشاند. 
بقول شاعر که می گوید :
_ گر حکم کنند که مست گیرند،  در شهر هر آنچه هست گیرند 
همیشه ودر همه ی ادوار تاکنون بخصوص در استان محروم ما قسمتی از آرا اخذ شده در صندوق ها بدون پشتوانه مادی بدست نیامده است حال هرکسی بوده و یا باشد اینکه بیاییم و فقط یکنفر را به چوب تکفیر برانیم جفا در حق آن یکنفر بوده و مبرا کردن دیگران از این پدیده جه خوب و چه بد در انتخابات است. 
شک نداشته باشید ادوار گذشته مملو از حکایت های جور واجور در مورد پول های کثیفی است که فضای سالم انتخابات را مخدوش نموده اند
امروزه مطرح کردن آن به نفع هیچکس نیست و کسی که مبادرت به انعکاس چنین مطالبی می کند خدمت رسان کاندید مورد نظرش نبوده بلکه اول اورا زیر سوال می برد که چرا وی در مواقع مختلف و با طرفند های متفاوت اقدام می کرده و جذب آرای مردم را از این مورد خواستار می شده است. 
فرقی نمی کند چه کسی کاندید انتخابات مجلس شود و یا چه کسی بر کرسی سبز تکیه خواهد زد در اصل نویسنده با نگارش چنین مطالبی فضای سیاسی را آلوده خواهد کرد و مردم گمان خواهند برد هرکس پول بیشتری خرج کند پیروز انتخابات است. 
رواج این نوع نگرش صحیح نخواهد بود
وکاندید مورد نظرشان را پیروز نخواهد کرد
دوستان رسانه ای ما فکر نکنند چنته نوشتاری ما خالی از اتفاقات گذشته است و نمیدانیم چه اتفاقاتی رقم خورد تا نماینده ایی به مجلس رفت اما به جهت اینکه متعهد به اخلاق رسانه ایی بود و قول داده ایم ازملتهب نمودن فضای مجازی به نفع یا علیه کسی پرهیز کنیم اما بعضی از دوستان این تعهد رازیر پا گذاشته و فراتر معمول مخرب وار قلم می زنند. 
بیاییم مردم را نسبت به کسی بدبین نکنیم.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/f7N6Z
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری