سیاست

آدرس‌دهی غلط نماینده منتخب کهگیلویه برای ارتباط با موکلان

آدرس‌دهی غلط نماینده منتخب کهگیلویه برای ارتباط با موکلان

آدرس‌دهی غلط نماینده منتخب کهگیلویه برای ارتباط با موکلان

عزت و ایمیل!

پیشتر در رسانه های جمعی از کاپیتان کاندیداهای کهگیلویه و منتخب امروز کهگیلویه در زمره پدیده قرن چهاردهم(۱۴۰۰) یاد شده بود لیکن با نگاهی گذرا و صرف انتخاباتی کمتر جدی گرفته شد؛ تا اینکه  هاتفی در عالم رویا سرنوشت انتخابات را به اعتراف منتخب تغییر داده تا  فعالیت ها و رفت وآمدهای بیشمار انتخاباتی همه ارزانی آن هاتف رویایی شود.

جلوتر  آمدیم جایی که ردیف های بودجه را در مصاحبه اختصاصی به نام خود گرد می آورد، به نحوی که نقش و جایگاه نماینده کنونی را نادیده و اذهان عمومی جامعه را به خود جلب نمود که آیا جو حاکم بر دوگانه ی کهگیلویه هنوز انتخاباتی است یا منتخب صرفا قصد شوخی با مردم را دارد؟!
عجله منتخب برای نشستن بر صندلی مجلسی که کماکان نماینده و سکاندارانش مشخص اند بر کسی پوشیده نیست؛ از نامه نگاریها تا دیدار با مسئولین مختلف، رایزنی ها برای بودجه! و دست آخر آدرس ناقص ایمیل فرستادن برای ارتباطات مردمی_نخبگانی که خود جای هزار و یک حرف ناگفته دارد؛ از جمله آنکه سابقه داریم و فرد را یاد شماره تلفن اشتباهی نجفی رهنانی به مردم می اندازد که رمق و انگیزه ای برای ارتباط با مردم نداشت و جامعه هدفش برای پیروزی در انتخابات کسب منافع سیاسی در دهه شصت بیشتر نبود.
اما اگر قصد کلنجار رفتن با خود و پیچیده کردن موضوع را نداشته باشیم پاسخ روشن است وقتی فردی یارای آنش نیست که آدرس ایمیل شخصی خود را رو درست ثبت و عرضه کند، آن هم در جایگاه خطیر نمایندگی مجلس چگونه کارایی استفاده از ایمیل را بلد می شود؟ 

پیش از انتخابات یکی از شاخصه های منتخب پاسخ دادن به تماس های مردمی بود، زمانی که ایشان جایگاهی نداشت اما امروز که در آستانه ی ورود به جایگاهی تعریف شده است، روی به شیوه ارتباطی جدیدی آورده که مرسوم دهه های، شصت، هفتاد و اوایل هشتاد بود کما اینکه با تسهیل شدن روند ارتباطات امروزه دیگر رونقی نداشته و ندارد.

حال و روز منتخب قبل و بعد از دوم اسفند شرح حالی دگر است، حال باید دید خود چگونه می تواند با مردم و موکلینش تا کند و درد و مطالبات مردم کهگیلویه را بشنود و به شعار و وعده های عزتمندانه یا انتخاباتی اش عمل کند.

🖋سیروس جواد پور

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/f4H3X

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 1

9 ماه قبل سید علی رضا موسوی

درود بر جناب مهندس جوادپور و قلم شیوایش


اخبار سراسری