سیاست

آقای نماینده، وظیفه شما نظارت بر اجرای صحیح قانون است ونه دور زدن آن

ندای کهگیلویه و بویراحمد

آقای نماینده، وظیفه شما نظارت بر اجرای صحیح قانون است ونه دور زدن آن

این کار اگرچه یک بی قانونی وتخلف محض محسوب می گردد وبدون انجام وشرکت درفراخوان جذب هیات علمی امکان پذیر نمی باشد ،ولی حتی طرح چنین موضوعی ازطرف یک نماینده!!که خود باید ناظر براجرای قانون باشد،مایه تاسف می باشد.

ندای کهگیلویه و بویراحمد، یاداشت

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های ندای کهگیلویه و بویراحمد است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

 

«آقای نماینده، وظیفه شما نظارت بر اجرای صحیح قانون است ونه دور زدن آن»

تاجایی که می دانیم یکی ازوظایف نمایندگان نظارت بر اجرای صحیح قانون است اما در یک اقدام پنهانی یکی ازنمایندگان اصرار بر جذب یکی ازپزشکان غیرهیات علمی به صورت یک شبه به عضویت هیات علمی ازطریق دستور از سطوح بالای وزارتی برای به کرسی نشاندن ایشان برمسند ریاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد.!!!
این کار اگرچه یک بی قانونی وتخلف محض محسوب می گردد وبدون انجام وشرکت درفراخوان جذب هیات علمی امکان پذیر نمی باشد ،ولی حتی طرح چنین موضوعی ازطرف یک نماینده!!که خود باید ناظر براجرای قانون باشد،مایه تاسف می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی دارای بیش از ۲۰۰نفر عضوهیات علمی می باشد.آیا بین این همه عضو هیات علمی یک نفر برای سکانداری دانشگاه یافت می نشود تا اینکه یک نفر خارج از سیستم آموزشی وپژوهشی کاندید چنین جایگاهی گردیده وقانونگذار نیز اصرار بر ایشان داشته باشد؟
آیا واقعا دردانشگاه قحط الرجال است که فردی که تابحال یک ساعت کارآموزشی-پژوهشی نکرده وبه خاطرراه اندازی بخش خصوصی وسیع درشهرستان وداشتن منافع شخصی حاضر به عضویت هیات علمی درفرصت های پیش آمده ،نگردیده می تواند سکاندارنهادی علمی پژوهشی گردد؟!
انتظار میرود نمایندگان دلسوز ووزیر محترم بهداشت درراستای وظایف ذاتی خویش به چنین موضوعی ورود نموده وازفتح باب بی قانونی در وزارت بهداشت جلوگیری نمایند واجازه طرح چنین مواردی رادرکمیسیونهای تخصصی وزارتی ندهند.
بی شک ازدولت قانونمدار وفسادستیز وانقلابی سیزدهم هم انتظار می رود که اجازه چنین بی عدالتی ودور زدن قانون جذب هیات علمی داده نشود وچنین درخواستهایی درسطوح وزارتی ودانشگاهی کان لم یکن تلقی گردد.
مردم وجامعه دانشگاهی منتظر اقدام انقلابی وزیر محترم بهداشت ونمایندگان انقلابی ومدیر ارشد دولت دراستان می باشند.

والسلام علی من اتبع الهدی

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/w5QSz

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0