یادداشت ها

معاونت سیاسی کیست؟

معاونت سیاسی کیست؟

با نظر به همه ی جهات و خصوصیات، بتواند درغیاب استاندار، وی را در همه ی شئون نمایندگی کند‌.

 

ندای کهگیلویه و بویراحمد سعید آتشبار فعال رسانه خوش نام استان کهگیلویه و بویراحمد  طی یادداشتی خطاب استانداری نوشت؛

 

معاونت سیاسی کیست؟

معاونت سیاسی و امنیتی استاندار قائدتاً باید عنصری باشد که:
_ با نظر به همه ی جهات و خصوصیات، بتواند درغیاب استاندار، وی را در همه ی شئون نمایندگی کند‌.
در حقیقت استاندار دوم استان است و 
مهمترین انتخاب استاندار
_ گفتمان سیاسی دولت را نمایندگی کند‌.برای این مهم، حتما باید برجستگی عنصر سیاسی در ساختارشخصیتی وی مشهود باشد.
مثلا یک‌ فردی دارای تغلب بعد فنی و یا اکادمیک صرف، مناسب این جایگاه نیست.
_ باید قدرت تولید مفهوم و گزاره سیاسی و اجتماعی را داشته باشد.
_ با خطوط و جریان های سیاسی استان و چهره ها ی شاخص و گفتمان های فکری اشنایی عمیق داشته باشد، و ان ها نیز ایشان را بشناسند‌.
مواضع فکری و سیاسی مشخص داشته باشد.
سابقه کنشگری سیاسی داشته باشد
_ قدرت اقناع و تبیین و تحلیل بالا داشته باشد.
_ دارای توان هضم، و حل و سعه ی بالا باشد.
ار حیث خصوصیات شخصی، صبور و دارای حوصله ی شنوندگی بالایی باشد
_ اهل تعاملات و ارتباطات و روابط عمومی بالایی باشد.
_جسارت بالا داشته باشد و در مقاطعی خاص و بزنگاهی مهم، برای برقراری نظم اجتماعی از دیپلماسی تهدید داخلی" برای خواص"بخوبی استفاده کند و نیز ، با مردم مهربان و
 ارام و صبور رفتار کند.
_ بحران های امنیتی را با تفکر اجتماعی حل کند.
_ خاصیت رهبری تشکیلاتی و سیاسی داشته باشد: زیرا باید تشکل ها و گرایشات سیاسی همسو بادولت را بتواند همگرا کند و زنده و پویا نگه دارد‌.
_ فرد سردمزاج و فاقد سابقه ی کار جمعی و تشکیلاتی نمی تواند چنین نقشی را عهده داری کند.
_ معاونت سیاسی عامل اصلی در تعیین فرمانداران و بخشداران و دهیاران و ادارات کل استانداری و حتی دستگاه های دیگر است.
لذا باید فردی آشنا با ظرفیت ها و استعدادهای انسانی استان و دارای هُنر انتخابگری و گزینش و پایش نیروها باشد.
لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Bx3g4

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری