سیاست

*فعال اقتصادی و مرد عمران آبادی کاندید شورای اسلامی شهردهدشت شد*

ندای کهگیلویه و بویراحمد

*فعال اقتصادی و مرد عمران آبادی کاندید شورای اسلامی شهردهدشت شد*

قوت گرفتن توسعه و تکامل در شهرستان با امدن مردی از جنس عمران

سیدجلال داورپناه:امده ام چهارسال اینده راخمس ۴۰سال عمرخودقراردهم

"ندای کهگیلویه و بویراحمد"

سیدجلال داورپناه،دانشجوی دکتری مهندسی عمران،اصولگرای انقلابی ،اولین دهیارافتخاری کشور،انتخابی اولین  شهردارافتخاری شورای اسلامی پنجم دهدشت،ریس شورای دوره چهارم وپنجم حوزه تنگ پیرزال ،عضوشورای چهارم وپنجم بخش مرکزی شهرستان کهیگیلویه،عضوشورای  شهرستان دوره پنجم کهگیلویه،
مدیرومجری پروژه های عمرانی شهرستان کهگیلویه طی ۲۰سال گذشته،
جزبرترین پیمانکاران استان کهگیلویه وبویراحمد

ایشان اظهارداشتندکه برای نام ونشان نیامده ام وامده ام تا۴سال اینده راخمس عمرخودقراردهم وباجان دل بلادشاپوررابه جایگاه اصلیش برسانم 

تمام نامزدهای شورای شهردهدشت برایم محترمند ولی حاضرنیستم باهیچ شخصی تبانی کنم یادرب منزل کسی برای جمع اوری رای بروم ،چراکه تک تک مردم شهردهدشت برایم عزیزهستندوبه شعورانهااحترام میگذارم 
ومیدانم که همه مردم شهردهدشت به این حدرسیده اندکه میدانندبلادشاپوردیگرفرصت خطاوازمون نداردوبایدباانتخاب صحیح افرادی که روحیه جهادی وانقلابی داشته باشندفقط میتوانندبه فریاداین این شهررسید
بارای حداکثری مردم دهدشت به تمام ناگفته هایم جواب داده خواهدشدوثابت خواهم کردکه باانتخاب درست وصحیح می توان ازهرگردنه ای عبورکردوباعملکردمثبت خود بابی خواهم گذاشت که درتاریخ اینده انکس که درخودفقط لیاقت برای خداکارکردن 
راداردبه میدان بیایدوبرای مردم دردسروسردرگمی درست نکند

هرچندباایل بویراحمد،(اقایی ودشتموری)نسبت نسبی دارم وافتخارمیکنم ،به همان اندازه هم ایلات  ثلاث برایم محترمندکه اعتقاددارم بایدبااتحادوهمدلی هردوحوزه که درکنارهم ودریک بخش وشهرزندگی میکنیم بایدشهرمان رابسازیم

مادرمقابل این مردم مسئولیم واگرتوانی داشته باشیم وهزینه نکنیم مرتکب خطا شده ایم 
بلادشاپوربرای رهایی ازاین مشکلات نیازبه افرادشجاع وعملگرایی انقلابی داردومیدانم این بارمردم باشعوردهدشت هفت نفرجوان انقلابی باروحیه جهادی ومتخصص عمرانی راانتخاب خواهندکردتابه یاری خداطی چهارسال اینده تمام نواقصات وکمبودهای گذشته شهرمان راترمیم خواهیم کردان شالله
وعده همه ما۲۸خردادیک هزاروچهارصدهجری شمسی

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Fn3j9

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 2

8 ماه قبل سید عبدالخالق یزدانجو

دکتر سید جلال داورپناه شهر بی رمق دهدشت به وجود افرادی کار ازموده و کار بلد چون شما نیاز داره نه به کسانی که فقط شعار میدن و عمل نمیکنند، خدا پشت و پناهت باشه (به امید موفقیت روز افزون شما)


8 ماه قبل صادق بهمنیارپیلی

باسلام.بعنوان یک جوان دهدشتی ومتولددهدشت درخواستمون اینه که کاندیدای محترم برنامه های خودرااعلام کرده وتقاضا داریم کاندیدای منتخب باهمسویی وهمکاری دهدشت را از این فلاکت وبدبختی خصوصا درمورد مبلمان شهری نجات دهند.بااحترا


اخبار سراسری