یادداشت ها

پیاده به سوار می گوید بتاز!!?

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویر احمد

پیاده به سوار می گوید بتاز!!?

در کجای عالم به پیاده می گویند اسبت را بتاز

سوار به پیاده می گوید بتاز
هر آدم عامی و حتی بیسواد هم می داند آنکه بر اریکه قدرت سوار است می تواند بتازد و پیاده به گرد پای او هم نخواهد رسید.
روزگاری مردی از همه خواسته های خود گذشت و چشم بر علایق خویش بست تا سرزمین مادری و اجدادی خویش را به سوی پیشرفت و توسعه رهنمون سازد و جوانان جویای کار در منطقه و کهگیلویه بزرگ را در طرح ها و ‌پروژه های مهم مشغول بکار نماید.
بماند که تعداد عافیت طلب ها و فرصت طلب ها زیاد بود و مردم در گیر معیشت نتوانستند تصمیمی بگیرند تا آینده فرزندان شان را بیمه نمایند بلکه به حرف و سخن بیشتر توجه نشان دادند و با چشم بسته مجدد انتخاب دیگری کردند و مرد خستگی ناپذیر را از اسب قدرت پیاده ویکی دیگر را سوار نمودند.
اکنون هاشمی پیاده در عرصه تصمیم‌سازی طرح ها و پروژه هاست و اینکه از او انتظار تاختن داشته باشیم جفا در حق اوست و ندیده گرفتن سوار کاری که همه ی طرح ها و پروژه ها منتهی به اوست و تصمیم سازی وی می تواند کهگیلویه بزرگ را از محرومیت بیرون آورد و اوست که باید پاسخگوی به کما رفتن هر طرحی در این منطقه بزرگ جغرافیایی باشد.
هاشمی را بواسطه پیشبرد طرح ها نمی دانیم مواخذه کنیم و چنین اعلام داریم شما طرح های را تا پنجاه درصد پیش بردید و اکنون لاک پشت وار حرکت می کند.
آنکه سوار است باید پاسخگوی باشد و نه آنکه پیاده اش نمودیم و بجای قدردانی از آن همه زحمات شماتت اش نماییم.
به پیاده نمی گویند بتاز بلکه به سوار می گویند!!

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Do9q5
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری