پیام

نیروهای فداکار هلال احمر دهدشت اینجا، آنجا و همه جا

به قلم سید ابوصالح دانشور؛

 نیروهای فداکار هلال احمر دهدشت اینجا، آنجا و همه جا

نیروهای فداکار هلال احمر دهدشت اینجا، آنجا و همه جا درودبرشرف وهمت وغیرت وجدان کاری واحساس مسئولیتتان واقعا هم همیشه یادرحال ((امداد))ویا((نجات)) مردم هستند و فداکاری وایثارگری و قبول خطرمینمایند و با جانشان بازی میکنند.

"ندای کهگیلویه و بویراحمد"

نیروهای فداکار جمعیت هلال احمر دهدشت اینجا، آنجا و همه جا

(یادرنوک قله کوههادنبال کوه نوردان حادثه دیده)

(یادر حال خاموش کردن آتش جنگلها)

(یادرحال حال نجات وکمک مصدومان جاده ای وتصادفات)

(یادربین خرابه های ناشی از زلزله بدنبال نجات زلزله زدگان)

(یادرکنار رودخانه ها جهت نحات غرق شدگان)

و همیشه و در همه حال آماده باش و درحال خدمات رسانی و کمک به انسانهایی که به هر دلیل نیازمند کمک ویاری هستند

درود برشرف و همت و غیرت وجدان کاری واحساس مسئولیتتان

واقعا هم همیشه یادر حال ((امداد))و یا((نجات))مردم هستند و فداکاری و ایثارگری و قبول خطر مینمایند و با جانشان بازی میکنند ومردم باید قدرشناس این نیروهای خدوم و متعهد و دلسوزباشند که همیشه درشبانه روز و هرلحظه باتمام وجود آماده خدمات رسانی به مردم نیازمند و گرفتار هستند. باخستگی بیگانه اند وساعت کاری مشخصی هم ندارند هرلحظه باید آماده باش و پای کارباشند.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Qs7z9

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری