اخبار سراسری

چرام تکلیف انتخابات را معلوم کرد

خبرنگار ندای کهگیلویه و بویراحمد

چرام تکلیف انتخابات را معلوم کرد

حضور خالص ویکپارچه مردم در نطق انتخاباتی حاج عدل هاشمی پور سرنوشت ماراتن انتخابات مشخص کرد

چرام کار انتخابات را تمام کرد 
مردم شهید پرور چرام در استادیوم ورزشی تختی با حضوری کم نظیر وپر جمعیت انتخابات را به انتهای مسیر متصل کرد و اثبات نمود حرف اول و آخر را مردم خواهند زد. 
مردم با شور وهیجان از حاج عدل هاشمی پور استقبال کرده و تکلیف کسانی را که هنوز مردد بودند روشن نمود و انتخاب اصلح را به مردم معرفی کرد. 
حاج عدل هاشمی پور با توجه به زمان کم نمایندگی و اجرای طرحهای متفاوت ثابت کرد مرد عمران و آبادان و باید مورد حمایت قرار دهند و در دوم اسفند ماه با رای قاطع اورا راهی مجلس شورای اسلامی خواهند کرد و کهگیلویه را همچنان در مسیر توسعه ادامه خواهد داشت. 
استادیوم گنجایش جمعیت انبوه را نداشت وبقدری فشرده ودر هم ایستاده که با هیچ معیاری قابل سنجش نبوده و نیست واین اوج فهم ودرک صحیح مردم در انتخاب نماینده دلسوز و کاربلد می باشد.
حاج هاشمی پور به بیان عملکرد چهار ساله خود پرداخت و برای عوام روشن کرد و کارهای عمرانی انرژی وتوان مضاعف لازم دارد ومن با همه ی توان قول می دهم که طرحهای متفاوت را به سر منزل مقصود خواهم رساند و نمی گذارم هیچکدام از پروژه ها متوقف شود و انشاله با همت مردم به اتمام خواهم رساند.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Ej35K
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری