یادداشت ها

روشنفکر ، راهی روشن در آبادی بویراحمد...

روشنفکر ، راهی روشن در آبادی بویراحمد...

بدانید که جریان مردمی مقتدر اما مظلوم ندای وحدت بادی نیست که از این بادها بلرزد و البته سنگ اندازان و مانع تراشان حسود، تجربه های لازم را در گذشته از این جریان دارند...

یکی از ویژگی های جوامع مُدرن و دنیای معروف به جهان اولی، تعهد در برابر آرای برپایه دموکراسی یعنی انتخابات است. انتخابات با همه فراز و فرودها که در دنیای مدرنیته به پایان می رسد، شکست خوردگان در کنار برنده آرای مردمی، تمام تلاش خود را برای عمران و آبادانی کشور خود بکار گرفته تا رفاهیات آن جامعه از قبل دوچندان تر شود. در دنیای معروف به جهان سوم انگار این قضیه رنگ و بوی متفاوتی داشته و شکست خوردگان از آرای ملت، تمام تلاش خود را برای تخریب و در نهایت نابودی مُنتخب مردم بکار می گیرند که تنها خروجی آن نابودی توسعه و متلاشی شدن بسترهای رفاهی برای آن جامعه خواهد بود. اخبار ناخوشایندی از تخریب و سنگ اندازی های فراوان برای تحقق نیافتن برنامه های توسعه ای مدنظر " دکتر مهدی روشنفکر " نماینده محبوب بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس یازدهم شورای اسلامی به گوش می رسد. تلاش های مذبوحانه ای برای تخریب این نماینده مجلس از سوی برخی جریانات سیاسی در این حوزه انتخابیه در سطح ملی شروع شده که ادامه این روند سبب اجرایی نشدن برنامه های توسعه ای این نماینده مجلس و در نهایت بدبختی و فلاکت شهرستان های سه گانه بویراحمد، دنا و مارگون خواهد بود. اگرچه اکنون قصد واکاوی و یا انتشار اسامی برخی افراد این جریانات سیاسی را نداریم اما در این نوشتار قویا اعلان می داریم که " دکتر روشنفکر " نماینده واقعی مردم غیرتمندی است که برای پیروزی ایشان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و جریانی را برپایه " وحدت " شکل دادند تا روزی این نهال انقلابی را به درختی تنومند تبدیل کنند. به این آقایان به اصطلاح مُدعی توسعه، تاکید فراوان می شود با سنگ اندازی بفکر رسیدن به مطامع دنیوی خود نباشید چراکه مردم عزتمند بویراحمد، دنا و مارگون بخوبی راه خویش را تشخیص داده و در برابر هر استبداد و استثماری همانند همیشه خواهند ایستاد. به مانع تراشان عزت بویراحمد توصیه می شود حالا که در کنار " دکتر روشنفکر " بفکر عمران و آبادانی این سرزمین متمدن نیستید در کُنج عزلت بنشینید و بفکر اجابت توبه های تان از سوی پرودگاری باشید که خوب می داند چه گناهانی دارید و چه گناهانی دارید انجام می دهید. و در آخر مطمئن باشید، جریان ندای وحدت همانطور که در انتخابات دوم اسفندماه تمام همینه های پوشالی تان را با آرای واقعی محرومان، پابرهنگان، مستضعفان و صاحبان اصلی انقلاب به خاکستر تبدیل کرد، این بار نیز دوشادوش فرزند برومند خویش، برادر شهید قباد روشنفکر، زاده دیاری بافرهنگ و مردی از جنس عزت و افتخار یعنی " دکتر مهدی روشنفکر " خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد آنانی که پای شان لب گور است به اهداف شوم خود دست یابند. و بدانید که جریان مردمی مقتدر اما مظلوم ندای وحدت بادی نیست که از این بادها بلرزد و البته سنگ اندازان و مانع تراشان حسود، تجربه های لازم را در گذشته از این جریان دارند. زنده باد ایران، زنده باد انقلاب
لینک کوتاه : http://n-kb.ir/z9H8B

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 1

5 ماه قبل فرهنگی

عمکرد آموزش و پرورش بوبراحمد در همین ابتدا تمام شعارهای جریان ندای وحدت را زیر سوال برد و با نوشتن این گونه مقالات جمع شدنی نیست و این تیم عملا نشان دادندکه خواهان پیشرفت بویراحمد نیستند